CULTUUR, EEN LEVENSSTIJL?

Nog niet zo lang geleden las ik een artikel van iemand die beschreef hoe het is om een expat te zijn. Het betreffende citaat: ‘It does seem to take different people different amounts of time, but everyone goes through the same three stages; complete bewilderment, finding your feet and if you get through the first two, quiet enjoyment.’ ‘Quiet enjoyment’ oftewel het rustig genieten geldt dus als de ultieme aanpassing aan een ander leven. De schrijver bedoelt hier de aanpassing en gewenning in een ander land, maar geldt dit eigenlijk niet voor elke veranderende fase in je leven? Verwarring wanneer je iets nieuws overkomt, het langzaam begrijpen/aanvaarden van de situatie om tenslotte het nieuwe te kunnen omarmen, te appreciëren of te accepteren? Misschien doorloop je elke fase niet altijd zo bewust, maar dat wil toch niet zeggen dat de stappen er niet zijn? Waar het in dit artikel echter vooral over ging, was het aanpassen aan vreemde of in elk geval andere gewoontes van een ‘gastland’ en de realisatie hoe je eigen gebruiken soms heel merkwaardig kunnen overkomen bij mensen met een andere cultuur. Hoe ligt dat eigenlijk tussen Nederland en Thailand? Wat zijn de meest in het oog lopende verschillen?

Riepko.Krijthe1-3.jpg

Allereerst is er de begroeting. In Thailand kennen ze de wai, waarbij de handpalmen tegen elkaar gedrukt worden en richting kin worden bewogen bij een begroeting, afscheid of bevestiging. De wai is ontstaan uit een oude groet, waarbij beide partijen lieten zien dat ze ongewapend waren. Wat een heerlijkheid vergeleken met ons gekus. Het is altijd verwarrend. Worden het drie zoenen of maar twee of slechts eentje? Of toch liever een handdruk of een omhelzing? De gewoonte bij ons is tegenwoordig drie keer zoenen (aan welke kant te beginnen is nog zo’n onduidelijkheid, haha), maar er zijn steeds meer mensen die terug willen naar iets simpelers. Wat is er mis met een handdruk, een gewone omhelzing of misschien zelfs een wai?

Riepko.Krijthe1-2.jpg

Daarbij hoeven wij natuurlijk geen rekening te houden met de subtiliteiten van de Thai, want in Thailand geldt dat hoe hoog de handen gehouden moeten worden afhankelijk is van klasse, sekse en leeftijd. Dat zou in Nederland teveel ‘onrust’ en discussie geven, vrees ik :).

Riepko.Krijthe1-4.jpg

Het aan elkaar zitten in het openbaar (netjes gezegd: de openbare fysieke uitingen van affectie), zoals wij dat in de westerse wereld kennen, is in Thailand niet gebruikelijk. Als je het al tegenkomt is het meer tussen vrienden dan tussen geliefden. Daarnaast is het aanraken van iemands hoofd zeer onbeleefd, zelfs dat van een kind. De aai over de bol moet je hier dus maar vergeten. Wonderlijk genoeg worden de voeten gezien als het meest smerige deel van het lichaam. De Thai zitten daarom ook altijd met hun voeten verscholen aan de zijkant of achter zich. Naar iets wijzen met de voeten of iets aanraken met je voet wordt ook als zeer onbeleefd beschouwd. Er staan zelfs strenge straffen op als je met je voeten wijst naar een hooggeplaatst persoon of een lid van het koninklijk huis!

IMG_7194.JPG

Daarop doorgeborduurd……… het leveren van kritiek op de koninklijke familie wordt in Thailand sowieso gezien als majesteitsschennis en is iets waarmee je een gevangenisstraf riskeert. Daarom worden voorwerpen als munten, bankbiljetten en postzegels waarop de koning staat afgebeeld altijd met respect behandeld. Hoe anders is dat in Nederland, waar onze koning nog steeds (al wordt het minder) wordt beschreven als ‘Prins Pils’ en waar grappen over de koning niet geschuwd worden. Al moet je ook in ons land niet te ver gaan, want zelfs in Nederland valt het opzettelijk beledigen van de koning of zijn familie onder majesteitsschennis, hetgeen strafbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat echter lang niet altijd over tot vervolging, omdat de grens tussen belediging en vrijheid van meningsuiting vaak onduidelijk is. In 2016 is er wel een man uit Kampen veroordeeld tot een celstraf van 30 dagen. Hij werd schuldig bevonden aan ‘opzettelijke belediging van een staatshoofd’. Hij had het dan ook wel erg bont gemaakt door de koning op Facebook uit te maken voor ‘moordenaar, verkrachter en dief’ inclusief een ondubbelzinnige bewerkte foto. Ook in Nederland zijn er grenzen.

Riepko.Krijthe1

Tweemaal per dag (om 8.00 en 18.00 uur) kun je in Thailand het volkslied horen in overheidsgebouwen, op radio en tv, op scholen, in bus- en treinstations en in openbare parken. Het is beleefd om dan te gaan staan en te stoppen met waarmee je bezig bent. Heel grappig is dat mensen soms midden in een beweging blijven staan, al kunnen ze dat geen volkslied lang volhouden. Buitenlanders worden geacht te participeren.

15625914_1810679025886228_3468423604455742124_o.jpg

Dan is er nog het eten, altijd een belangrijk gegeven, waar dan ook. Wij eten (meestal) netjes met mes en vork. De Thai gebruiken echter geen mes en het is ongemanierd om van je vork te eten. Deze wordt alleen gebruikt om het eten op je lepel te schuiven. Denk erom dat het gebruik van de linkerhand, om het eten naar je mond te brengen, als onrein wordt beschouwd. Eten is een belangrijke sociale aangelegenheid, niet alleen om bij te praten, maar ook om verschillende gerechten samen te delen. De bestelde gerechten komen op tafel wanneer de bereiding klaar is. Het kan in theorie dus best zijn dat het toetje tegelijk met het voorgerecht arriveert. Het is trouwens ook niet netjes om de laatste hap uit een gezamenlijke schaal te nemen. Kennen wij van dat laatste niet iets vergelijkbaars of in elk geval een variant? Moet er eigenlijk bij ons niet altijd iets overblijven in de schaal opdat de gastvrouw weet dat iedereen genoeg gegeten heeft of is dat alweer achterhaald?

Riepko.Krijthe1-6.jpg

Omgekeerd herkennen de Thai de Farang (buitenlanders) en dan specifiek de Nederlanders vaak onmiddellijk. Helaas niet altijd in positieve zin. Volgens een bericht uit 2013, maar zoveel zal er niet veranderd zijn, zijn het vooral 5 typisch Nederlandse gedragingen die opvallen. Om te beginnen het onderling discussiëren over de rekening. Thai weten elkaar op waarde te schatten, ze weten alles over elkaars leeftijd, afkomst, opleiding, familieband, netwerk en inkomen. Kortom de onderlinge verhoudingen zijn duidelijk. De nummer 1 in het gezelschap betaald en niemand trekt dat in twijfel. Dan het afdingen, maar niet kopen. Het schijnt regelmatig voor te komen dat koper (lees Nederlander) en verkoper een prijs zijn overeengekomen, waarop de potentiële klant wegloopt. Hij ziet van de koop af. Onbegrijpelijk, zeker als zo’n respectloze buitenlander de eerste klant van de dag is, want het bijgeloof wil dat de verkoop aan de eerste klant bepalend is voor de handel de rest van de dag. Ten derde het zeuren tijdens excursies. Thai schikken zich moeiteloos naar de groep. Niemand komt op het idee om onderweg het programma aan te passen. Vooral Nederlanders (volgens mijn bron) schijnen vaak een verandering te willen zoals b.v. een museum verderop i.p.v. de tempel zoals geboekt. Een wanhoop voor gidsen van een gemengd gezelschap. Als vierde is onze kritiek een lastig gegeven. Thai hebben zelden kritiek of, als het echt nodig is, geven ze het met een ‘zoete mond’. Tenslotte is er de kleding. De meeste Thai kleden zich een beetje conservatief, netjes of in uniform en zijn meestal goed verzorgd. Daartegenover, volgens het artikel, ‘de Hollandse ‘we-zijn-op-vakantie-en-doen-wat-we-willen’-toeristen.’ Als Nederlander schijnen we trouwens het liefst op Birkenstocks of Teva sandalen te lopen op vakantie, want je weet nooit of die beschreven 500 meter wel daadwerkelijk 500 meter is. Herkenbaar? Ik moet zeggen dat ik me er toch niet helemaal in herken, al bedenk ik me tegelijkertijd dat ik de hierboven beschreven punten zeker wel ben tegengekomen in contacten met…….. 😀

14940115_1787102544910543_1230003120487383620_o.jpg

Als laatste nog een apart weetje over kleding. Er schijnt in Thailand een vreemde wet te bestaan dat je niet zonder ondergoed naar buiten mag gaan. Geen idee of deze wet werkelijk bestaat en/of ze ondertussen mogelijk is aangepast. 🙂 In Nederland is het misschien ook niet altijd wenselijk om zo te lopen, maar ik weet zeker dat het gebeurt en bij ons heeft geen gevolgen ……. alhoewel……., maar dat is weer een ander verhaal :).

De conclusie is duidelijk, er zijn verschillen. Het is zoals Mahatma Gandhi al zei: ‘de cultuur van een land woont in het hart en in de ziel van de mensen’ en we zullen meer moeite moeten doen om elkaar te begrijpen.        

DE ONLANDEN

‘Ingeklemd tussen de Groninger klei en het Drentse zand ligt een 2500 ha groot laagveengebied, waar zich, van oudsher, het water uit de Drentse beken verzamelde voordat het via de Lauwers en het Reitdiep doorstroomde naar de Waddenzee.’ Vroeger was dit gebied één groot veenmoeras, ongeschikt voor landbouw en ook verder onbegaanbaar voor de mens; een echt ‘Onland’, hetgeen zoveel betekent als ‘onbruikbaar woest land, met name moerasland’.

IMG_1689

Volgens de geschiedenis van dit gebied werd er pas in de Middeleeuwen begonnen met pogingen tot ontwateren. Het waterpeil zakte langzaam en daardoor kon het gebied beetje bij beetje in gebruik worden genomen. Vooral ’s zomers want tot halverwege de vorige eeuw stond het gebied ’s winters nog helemaal blank en stroomde het water over de weg tussen Peize en Groningen. Vandaag de dag een bijna onvoorstelbaar aspect. Het terrein werd in die tijd eigenlijk volledig gebruikt als weidegebied en werd gekenmerkt door kleinschalige, natte graslanden met vele weidevogels en ganzen. Het hele laagveengebied viel onder de EHS (ecologische hoofdstructuur: een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden dat wordt vormgegeven in het natuurbeleid van een bepaald land of een regio), maar grote stukken van het gebied waren nog bij boeren in eigendom. De weke grond maakte bewerking met machines echter vaak lastig. Het natuurbeheer was daardoor gericht op verschraling door beweiding, maaien en stoppen met bemesten. Rond het Leekstermeer liepen ’s zomers schapen en paarden te grazen. In de Peizermaden (wist je trouwens dat ‘made’ een ander woord is voor weiland?) waren vooral Limousine koeien te vinden. Slechts aan het eind van de zomer werden grote delen van het gebied gemaaid. Door het toegepaste beheer waren in de loop der jaren veel weiden ‘verruigd’ met hoge grassen. Dit gaf het gebied een rommelige en verwaarloosde aanblik. Daarom werd er in 2008 besloten om het veenweidegebied terug te geven aan de natuur. De Drentse beken stromen er nu weer doorheen en er kan zich opnieuw een moeras ontwikkelen met natuurlijk wisselende waterstanden. In 2009 kreeg het gebied officieel de naam ‘De Onlanden’ en eind 2012 waren de werkzaamheden min of meer afgerond.

_DSF0625-Edit

Eigenlijk wordt het gebied per jaar mooier en ‘natuurlijker’. De eigen website bejubelt de herinrichting en is zeker hoopvol voor de toekomst wat blijkt uit het volgende: ‘het beleid heeft een mooier, groter, gevarieerder en ruiger natuurgebied opgeleverd, waarin de otter het gebied inmiddels definitief heeft herontdekt. In oktober 2016 verschenen er zelfs drie jonge baby-otters voor de wildcamera.’ Ze hopen dat ook de bever hier, in de toekomst, een nieuw thuis zal vinden.

IMG_1690

Vanaf de weg is het al een intrigerend landschap, hoe zal het dan zijn op de fiets? Na bijna vijf jaar niet meer gefietst te hebben is het moment van herontdekken aangebroken. Een proefritje van zes kilometer eerder in de week in combinatie met het schitterende weer nodigen uit tot een grotere reikwijdte. We starten midden in Peize en rijden via de Brusselse weg De Onlanden binnen. Mooi dat het gebied slechts op bepaalde plaatsen toegankelijk is voor auto’s, waardoor het een eldorado is voor de fietsende en de lopende mens. Die zijn vandaag dan ook volop aanwezig! Het schijnt dat enkele wegen in het Onlandergebied er al honderden jaren liggen, zoals de Drentse Dijk en de Roderwolderdijk; één van de oudste, nog bestaande zandwegen in Drenthe. Ik geloof niet dat wij hierover gereden hebben, maar wat weet ik ervan ……… ik heb me voornamelijk geconcentreerd op mijn nieuwe omgeving, mijn verruimde horizon en mijn nieuwe mogelijkheden. Er gaat hier letterlijk weer een hele nieuwe wereld open.

_DSF0652

Overal hoor je vogels, bloeien kleurige bloemen overdadig, ruisen de hoge grassen zachtjes in de wind en zien we royale waterpartijen. Het fietsen bevalt zo goed dat we er, na Eelderwolde, nog een lusje aan vast willen plakken. Via de ‘hoogzit’, een uitkijktoren bij Eelderwolde in de buurt, keren we terug naar de hoofdweg om weer richting Groningen te gaan, waar we in Peizermade de weg oversteken om aan de andere kant terug te peddelen naar huis.

IMG_1688

_DSF0640

Ik geloof dat ik de oostkant (de heenreis kant) van het gebied haast mooier vind dan de westkant. Gevarieerder, uitbundiger, maar het kan ook zijn dat ik de westkant nog onvoldoende heb doorkruist :). Hoe dan ook, dit gebied is nog volop in ontwikkeling en vraagt gewoon om meerdere expedities. Na deze vuurdoop van 33 km ben ik er wel klaar voor!

 

 

KERSTVLOED 1717

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat delen van de Noordzeekust getroffen werden door een zware stormvloed, de Kerstvloed van 1717. Deze Kerstvloed was het gevolg van een noordwesterstorm. Om een idee te geven van de omvang wordt de storm als volgt beschreven: ‘Het water reikte tot aan de stad Groningen en ook tot o.a. Zwolle, Dokkum, Amsterdam en Haarlem. Veel dorpen die dicht bij zee lagen, zoals West-Vlieland en dorpen achter de zeedijken in Groningen (zoals Den Andel en Westernieland), werden volledig verwoest. Volgens schattingen verdronken er in de provincie Groningen ruim 2.276 mensen, 11.666 koeien, 3.200 paarden en 21.214 schapen en werden 1.560 huizen verwoest. Het was de laatste grote overstroming in Noord Nederland.’

_DSF3274

Dit gegeven was de aanleiding voor verschillende Groningse organisaties om met Expeditie Kerstvloed 1717 stil te staan bij het thema ‘de kracht van water, toen en nu’. Het thema is zeker actueel. Klimaatverandering, het smelten van de ijskappen, natuurrampen en het belang van een gezamenlijk klimaatakkoord zijn tegenwoordig veel besproken onderwerpen. Naast verhalen, lezingen en wandelingen wordt het meest in het oog springende aspect van de herdenking gevormd door een speciale kunstroute langs de Noord-Groningse kustlijn. Op bijzondere locaties zijn imposante kunstwerken te zien van (inter) nationale kunstenaars die komen uit gebieden waar een soortgelijke ramp als Kerstvloed 1717 heeft plaatsgevonden. De kunstenaars komen uit Japan (tsunami 2011), Indonesië (zeebeving 2004), de VS (Katrina 2005) en uit de kustgebieden van zowel Duitsland, Denemarken als Nederland. Deze expositie lijkt me de moeite van het bekijken waard!

_DSF3278.JPG

Op een mooie dinsdagmiddag starten we onze ontdekkingstocht in Pieterburen. In de bekende ‘Domies Toen’ vinden we ‘Drawers Speaks’, een kunstwerk gebaseerd op laden van Jana Napoli uit de VS. Volgens haar zijn laden ‘zeer intieme plekken waarin mensen hun belangrijkste spullen bewaren’.

_DSF3281.JPG

‘Dwelling Afloat’ van Rontherin Ratliff (VS) ligt er vlakbij. Dit kunstwerk bestaat uit drijvende huisjes die gemaakt zijn van ‘fragmenten van gebouwen, meubels, familiefoto’s en andere spullen’ die Ratliff vond na Katrina. Als je goed kijkt, herken je steeds meer onderdelen. Beide kunstenaars hebben de gevolgen van de orkaan Katrina van dichtbij meegemaakt. Deze natuurramp inspireerde hen om kunstwerken te maken die een troostende werking hebben, niet alleen op henzelf, maar ook op anderen die in een vergelijkbare situatie hebben verkeerd. Daar kunnen wij natuurlijk niet over oordelen, maar intrigerend zijn de kunstwerken wel.

_DSF3289.JPG

Het waddenland bestaat uit vele kolken, dijken en wierden. Allemaal overblijfselen en resultaten van een eeuwenlange strijd tegen het water. De gevolgen van de Kerstvloed 1717 zijn hier nog altijd goed te zien. Door de kracht van het water werd b.v. het dorp Vliedorp van haar wierde, een verhoging in het landschap, geveegd. Dit resulteerde in de aanleg van steeds hoger wordende dijken, zoals we ze tegenwoordig kennen. We kunnen niet alle kunstwerken bekijken, deels door gebrek aan tijd, deels door gebrek aan toegankelijkheid. De beste manier om dit deel van Groningen te ontdekken is eigenlijk per fiets of te voet en niet, zoals wij doen, met de auto.

201707 GroningenRiepko Krijthe020

Onderweg naar Noordpolderzijl staan we opeens oog in oog met de ‘Rolling Gate’ van de Japanner Teruhisa Suzuki. Midden in het landschap ligt een kegelvormige schelp die ‘verwijst naar de stromen van restmaterialen, auto’s, boten, bomen en voorwerpen die ontstaan tijdens een tsunami. In plaats van het materiaal als afval te zien kun je het ook op bijzondere wijze hergebruiken’. We lopen nieuwsgierig naar het grote object. Het schijnt in beweging te komen waneer je het betreedt en dat moet een ‘zintuigelijke ervaring’ zijn. Vlakbij de achterkant van de hoorn horen we opeens: ‘hallo, hallo’. Ik schiet onbedaarlijk in de lach, is dit een grap die erbij hoort? Het blijkt dat de kunstenaar zelf nog aanwezig is om de laatste hand aan zijn werk te leggen. De officiële opening van de tentoonstelling is al geweest, maar door de weersomstandigheden moeten de houten bogen toch nog wat beter vastgeschroefd worden, zodat de illusie van een grote schelp in stand blijft.

201707 GroningenRiepko Krijthe048-Edit

We hebben nog net tijd voor een laatste kunstwerk (er zijn er in totaal dertien, waarvan wij er dus maar vier gezien hebben!). ‘Exploded View’ van de Nederlander Rob Sweere ligt op de zeedijk vlakbij Noordpolderzijl. Deze Ommelander-zeedijk is ongeveer 100 km lang, loopt van Lauwersoog tot Nieuwe Statenzijl en is in de tachtiger jaren op Deltahoogte gebracht. Omdat Groningen maar één zeedijk kent, staat de dijk gewoon bekend als ‘de zeedijk’ en wordt haar eigenlijke naam praktisch niet gebruikt.

_DSF3296

Deze keer lopen we onder langs de dijk met het wad rechts van ons en de dijk met de schapen links. Groningen is mooi, zeker op zo’n dag als vandaag! In de verte zien we het kunstwerk al liggen. Het moet je ‘ongehinderd over het wad, maar ook over het achterland laten kijken’. Het legt daarmee een link naar alle inwoners van dit gebied die al eeuwenlang eindeloos over de einders turen om het water, de wind en het tij te kunnen volgen. Een mooie afsluiting van een heerlijk middagje in het uiterste noorden van ons land. Wie weet hebben we deze vakantie nog tijd om ook de andere kunstwerken en een deel van de tentoonstelling in de kerk van Pieterburen te bekijken?

_DSF3286